ေအာင္ သံျဖဴ လုပ္ငန္း

ထုတ္ကုန္မ်ား

မီးခိုးအုပ္ေဆာင္း၊ေခါင္းတိုင္၊ပိုက္လိုင္း၊ Blower ၊အနံသတ္အိုးမ်ား

ကိုေအာင္မိုးလြင္ ( ေအာင္ သံျဖဴလုပ္ငန္း)
အမွတ္(၁၈၃)၊အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင္႔ ရတနာလမ္းသြယ္ေထာင္႔။
က်ဳိကၠဆံရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာအနီး) Lucky Seven လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေရွ႕