ေအာင္ သံျဖဴ လုပ္ငန္း

လူႀကီးမင္းတို႔၏ဟိုတယ္၊စားေသာက္ဆိုင္၊ ၾကက္ေၾကာ္လုပ္ငန္း၊စက္ရုံ၊

အလုပ္ရုံ၊မိသားစုေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ေညွာ္အနံ႕ႏွင္ မီးခိုးမ်ား အပူေငြ႕

ႏွင္႔ ဖုန္မွုန္႔မ်ား၊ အျခားေသာ ညစ္ညမ္းအနံဆိုးမ်ားကို မီးခိုးအုပ္ေဆာင္း၊

ေခါင္းတိုင္၊ပိုက္လိုင္း၊ဘလို၀ါ၊အနံ႔သတ္အိုးမ်ားျဖင္႔ဆြဲထုတ္ေပးပါသည္။

row1_pic

ဆန္စက္

ဖိုင္ဘာစက္ရုံ

ပိုးသတ္ေဆးစက္ရုံ

အေၾကာ္စုံလုပ္ငန္း

"ေအာင္" သံျဖဴလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ
Blower Size အမ်ဳိးမ်ဴိးး
ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ Blower Size အမ်ိဳးမ်ိဳး
Air Con & Ventitation Duct Line အမ်ဳိးမ်ိဳး
Insulation လုပ္ငန္းမ်ား
စက္ရုံေရတံေလ်ွာက္လုပ္ငန္းမ်ား

မုန္႔ဗန္း၊မုန္ခြက္၊ငါးဗန္း၊ပုစြန္ဗန္းႏွင္႔ အျခားဗန္း၊
ခြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို သြပ္ျပား၊သံျပား၊စတီးျပား၊
ဒန္ျပား ၊ေၾကးျပားမ်ားျဖင္႔ လူႀကီးမင္းတို႔
စိတ္တိုင္းက်ေခတ္မီလွပ၊ေသသပ္ခိုင္႔ခန္႔
ျမန္ဆန္ေစရန္ ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ားျဖင္႔
တာ၀န္ယူျပဴလုပ္ေပးေနါသည္

ကိုေအာင္မိုးလြင္ ( ေအာင္ သံျဖဴလုပ္ငန္း)
အမွတ္(၁၈၃)၊အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင္႔ ရတနာလမ္းသြယ္ေထာင္႔။
က်ဳိကၠဆံရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာအနီး) Lucky Seven လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေရွ႕